Ex -Liquid is back
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, văn bản
So we finally have our boys back on stage here.  Welcome nigma Esports!!!
Hope Kuro and his squad the best!