Best-selling items

View all

Mua tài khoản Dota 2 chưa bao giờ dễ đến vậy!

Chúng tôi có rất nhiều tài khoản Dota2 để bạn lựa chọn, 100% an toàn, giao hàng ngay sau khi thanh toán với thời gian bảo hành cực lâu

Chúng tôi tự hào là nơi buôn bán tài khoản Dota 2 hàng đầu thế giới

Từ Herald đến Immortal hay tài khoản xếp hạng, chúng tôi có mọi tài khoản bạn cần để tận hưởng game ranked Dota 2

Tất cả tài khoản còn hàng

Khám phá ngay
10-Year Anniversary Treasures
Immortal | MMR: 6225 - Behavior: 9464 - Communication: 9464
Exclusive Battle Pass TI1010-Year Anniversary TreasuresFull Nemestice Battle Pass
Ancient V | MMR: 4451 - Behavior: 10125 - Communication: 10125
Premium10-Year Anniversary TreasuresHave Arcanas
Legend III | MMR: 3381 - Behavior: 9750 - Communication: 9750
10-Year Anniversary TreasuresLimited SkinsPro Tip Included
Herald V | MMR: 477 - Behavior: 11773 - Communication: 11773
10-Year Anniversary TreasuresLimited SkinsPro Tip Included
Guardian III | MMR: 1017 - Behavior: 12000 - Communication: 12000
Limited SkinsPro Tip Included
Guardian III | MMR: 1080 - Behavior: 9120 - Communication: 9120
Have ArcanasLimited SkinsPro Tip Included
Archon II | MMR: 2449 - Behavior: 9268 - Communication: 9268
10-Year Anniversary TreasuresHave ArcanasPro Tip Included
Herald II | MMR: 141 - Behavior: 10840 - Communication: 10840
10-Year Anniversary TreasuresLimited SkinsPro Tip Included
Crusader V | MMR: 2186 - Behavior: 10290 - Communication: 10290
10-Year Anniversary TreasuresHave Arcanas
Guardian III | MMR: 1006 - Behavior: 9318 - Communication: 9318
Premium10-Year Anniversary TreasuresHave ArcanasPro Tip Included
Immortal | MMR: 6560 - Behavior: 8890 - Communication: 8890
10-Year Anniversary TreasuresLimited SkinsPro Tip Included
Legend IV | MMR: 3510 - Behavior: 11275 - Communication: 11275
10-Year Anniversary TreasuresLimited SkinsPro Tip Included
Ancient II | MMR: 4096 - Behavior: 10156 - Communication: 10156
10-Year Anniversary TreasuresLimited SkinsPro Tip Included
Herald I | MMR: 1 - Behavior: 12000 - Communication: 12000
Premium10-Year Anniversary TreasuresHave Arcanas
Divine IV | MMR: 5336 - Behavior: 10075 - Communication: 10075
PremiumLimited SkinsPro Tip Included
Ancient IV | MMR: 4404 - Behavior: 9615 - Communication: 9615
Have ArcanasLimited SkinsPro Tip Included
Immortal | MMR: 7432 - Behavior: 10200 - Communication: 10200
10-Year Anniversary TreasuresLimited SkinsPro Tip Included
Immortal [Leaderboard] | MMR: 7357 - Behavior: 11047 - Communication: 11047
PremiumHave ArcanasLimited SkinsPro Tip Included
Immortal | MMR: 6015 - Behavior: 9617 - Communication: 9617
10-Year Anniversary TreasuresLimited SkinsPro Tip Included
Immortal | MMR: 6930 - Behavior: 10075 - Communication: 10075
Premium10-Year Anniversary TreasuresHave Arcanas
Guardian III | MMR: 1012 - Behavior: 11721 - Communication: 11721
Premium10-Year Anniversary TreasuresHave ArcanasLimited Skins
Crusader I | MMR: 1624 - Behavior: 10515 - Communication: 10515
Premium10-Year Anniversary TreasuresHave ArcanasLimited SkinsGiảm 99%
Guardian II | MMR: 1525 - Behavior: 9270 - Communication: 9270

Arcana Unlocking

View all

Dota Plus

View all

Recently viewed

Tin tức mới của Viking

Xem tất cả
Welcoming The International 12 With A Bang!!!

Welcoming The International 12 With A Bang!!!

Greetings, Dota 2 enthusiasts, and welcome to the grand spectacle we've all been waiting for – The International 12! As the gaming world gears up f...
The International 2023 (TI12) Compendium: Is it Worth Buying it?

The International 2023 (TI12) Compendium: Is it Worth Buying it?

In a highly anticipated announcement, Valve has officially unveiled the International Compendium for The International 2023 (TI12). The Compendium,...
Celebrate Mid-Autumn Festival with 15% Off at VikingDOTA

Celebrate Mid-Autumn Festival with 15% Off at VikingDOTA

The Mid-Autumn Festival, also known as the Moon Festival, is a time for families and friends to come together, give thanks, and admire the beauty o...

We accept

All payments